پرسشنامه درونی سازی لاغری(استیک و گراس، ۱۹۹۸)

پرسشنامه درونی سازی لاغری(استیک و گراس، ۱۹۹۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

درونی سازی لاغری ایده آل به وسیله مقیاس تجدید نظر شده کلیشه سازی بدن ایده آل (استیک و گراس، ۱۹۹۸) ارزیابی می گردد. این پرسشنامه دارای ۶ سوال بوده و در این مقیاس از شرکت کنندگان درخواست می گردد تا میزان توافقشان را با عباراتی متمرکز بر آن چه زنان جذاب به آن شبیه هستند نشان دهند (به عنوان مثال، زنان لاغرتر جذاب تر هستند) که یک شکل درجه بندی پاسخ های ۵ نقطه ای از قویا مخالفم=۱ تا قویا موافقم=۵ استفاده می گردد،

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − شش =

0