پرسشنامه پاسخهاي مقابله¬اي بلينگز و موس۱۹۸۱۱۴۰۰

نام پرسشنامه : پرسشنامه پاسخهاي مقابله­اي بلينگز و موس۱۹۸۱

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه در سال ۱۹۸۱ توسط بلینگز و موس ساخته شد و به صورت کلی دو سبک مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار را می سنجد. نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرتی گزینه هرگز ۱ …. همیشه ۴ می باشد.

ضریب پایایی به روش دو نیمه کردن ۷۸/۰ گزارش شده است. (بخشی پور و همکاران، ۱۳۸۳).

منبع

بخشی پور رودسری عباس، پیروی حمید، عابدیان احمد. بررسی رابطه میان رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان، دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳، ۶۹-۷۱٫

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 + 4 =

0