پرسشنامه عدالت سازمانی کول کویت (حدیثی و همکاران ۱۳۹۰ )

پرسشنامه عدالت سازمانی کول کویت  (حدیثی و همکاران ۱۳۹۰ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسش نامه ای شامل  ۲۰ پرسش که اقتباسی از پرسش نامه عدالت سازمانی کول کویت می باشد و با راهنمایی اساتید راهنما  در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته  (حدیثی و همکاران ۱۳۹۰ ) تنظیم شده است.

سوالات  ۱ تا ۲۰عدالت سازمانی را مورد اندازه گیری قرار می دهند. که در این بین سوالات (۱)،(۲)،(۳)، (۴)  عدالت مراوده ای، سوالات  (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) عدالت اطلاعاتی، سوالات، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) عدالت رویه ای و سوالات (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) عدالت توزیعی را می سنجد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + هجده =

0