پرسشنامه عدالت سازماني مورمان و نيهوف (۱۹۹۳)

پرسشنامه عدالت سازماني مورمان و نيهوف (۱۹۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

به منظور ارزيابي عدالت سازماني نيز از مقیاس عدالت سازماني مورمان و نيهوف (۱۹۹۳) استفاده شده است. اين مقیاس داراي ۲۰ گويه مي باشد، كه عدالت رويه اي را با ۶ گويه ، عدالت تعاملي را با ۹ گويه و عدالت توزيعي را با ۵ گويه اندازه گيري مي­كند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + بیست =

0