پرسشنامه خود متمایزسازی( اسکورن و فراید لندر)

پرسشنامه خود متمایزسازی( اسکورن و فراید لندر)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

فرم اولیه این پرسشنامه توسط اسکورن و فراید لندر[۱]  تهیه و آزمون‌های نهایی توسط جسکون در ۴۶ آیتم بر مبنای نظریه بوئن ساخته شده است، و در سال ۲۰۱۷ توسط اسکورن و اسمیت تجدید نظر شد. این پرسش‌ نامه به صورت خود گزارشی است و به منظور سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می‌رود. تمرکز اصلی آن روی ارتباطات مهم زندگی و روابط افراد با خانواده‌ی اصلی است (اسکورن ۲۰۱۷، به نقل از اسکیان ۱۳۸۴).

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × یک =

0