پرسشنامه خود ارزیابی شخصیتی کودکان و نوجوانان EPQ (مریم باباعلی ۱۳۹۳ )

پرسشنامه خود ارزیابی شخصیتی کودکان و نوجوانان EPQ (مریم باباعلی ۱۳۹۳ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته بیومکانیک ورزشی

تعداد سؤالات انتخابی این پرسشنامه ۸۱ سؤال بوده و برای هر یک از مواد پرسشنامه دو گزینه “بلی” و “خیر” وجود دارد، که در برخی از مواد گزینه “بلی” ۱ نمره و “خیر” صفر می‌­گیرد؛ و در برخی دیگر “بلی” صفر نمره و “خیر” ۱ نمره می­‌گیرد. این پرسشنامه ۴ عامل پرخاشگری، روان آزرده گرایی، برون گرایی و دروغ گویی را اندازه می­گیرد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + پنج =

0