پرسشنامه خودناتوان¬سازی حیدری و همکاران (۱۳۸۸)

پرسشنامه خودناتوان­سازی   حیدری و همکاران (۱۳۸۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

نسخه اصلی خودناتوان­سازی دارای ۲۵ سوأل است. این ابزار توسط حیدری و همکاران (۱۳۸۸) روی یک نمونه ۶۵۰نفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاه­های سراسری ایران اجرا شده

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × دو =

0