پرسشنامه جو اخلاقی سازمان( ویکتور و کولن)( از مقاله ی فاون چانگ و ین جانگ)

پرسشنامه جو اخلاقی سازمان( ویکتور و کولن)( از مقاله ی فاون چانگ و ین جانگ)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد موجود در مقاله ی فاون چانگ و ین جانگ با عنوان تاثیر جو اخلاقی بر مدیریت دانش در ژورنال Business Ethic که در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسید استفاده شد.

در پرسشنامه تحقیق حاضر سعی شده است با استفاده از طیف لیکرت مورد بررسی قرار دهد.جدول ۳-۱ زیر به تفکیک سوالات مختص به هر متغیررا با ذکر منبع مورد استفاده نشان می دهد.

متغیرهای تحقیق راهنمای سوالات شاخص ها تعداد سوال به ازای  هر شاخص منبع
 

جو اخلاقی سازمان

 

از سوال ۱ الی ۱۱

۱-نفع شخصی

۲-مسئولیت اجتماعی

۱-   قانون و کدهای شغلی

۱-سه پرسش

۲-چهار پرسش

۳-چهارپرسش

ویکتور و کولن

( ۱۹۸۷-۱۹۸۸)

جدول ۳-۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × سه =

0