پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) (بامبوئر و همکاران(۲۰۱۱))

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) (بامبوئر و همکاران(۲۰۱۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

متغیر تبلیغات دهان به دهان براساس شاخصهای بامبوئر و همکاران(۲۰۱۹) و به وسیله ۶ گویه اندازه گیری می شوند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − 3 =

0