پرسشنامه آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه (صیرفی و همکاران ۱۳۹۴ )

پرسشنامه آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه (صیرفی و همکاران ۱۳۹۴ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط  شاهملکی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است در این پژوهش به منظور گرد­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد، ولی چون در این زمینه (موانع پژوهش) پرسشنامه استاندارد موجود نبود، محقق ضمن بهره­گیری از پرسشنامه­هایی که قبلاً در رابطه با موانع پژوهش وجود داشت و با بهره­گیری از نظرات استاد راهنما و مطالعات خود اقدام به تنظیم و ساخت پرسشنامه نمود .

پرسشنامه شامل دو بخش می­باشد

  • بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی استادان شامل: جنس، مدرک،  گروه درسی، محل خدمت، سابقه خدمت، ساعات تدریس، تعداد طرح های پژوهشی، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی می باشد.
  • بخش دوم شامل: ۴۰ گویه، در مقیاس گزینه­ای لیکرت تنظیم گردیده است که این گویه­ها درشش دسته موانع مالی، موانع امکاناتی، موانع شغلی، موانع علمی، موانع فردی و موانع سازمانی – مدیریتی دسته بندی شد.

.جدول شماره۱-۳شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش

مؤلفه شماره سؤالات تعداد سؤال
مالی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۷
امکاناتی ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۶
شغلی ۱۴- ۱۵- ۱۶-۱۷- ۱۸- ۱۹ ۶
علمی ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۷
فردی ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۶
مدیریتی سازمانی ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۸
تعدا د سؤالات ۴۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 + چهار =

0