مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) 1997

نام پرسشنامه : مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) 1997

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد درماندگی ذهنی به هنگام مواجهه با رویدادهای خاص در زندگی (اجتناب، افکار ناخواسته، و بیش انگیختگی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه هرگز به ندرت گاهی اغلب بشدت
امتیاز ۰ ۱ ۲ ۳ ۴

پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

خرده مقیاس سوالات مربوطه
اجتناب ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۲۲
افکار ناخواسته ۱، ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۶، ۲۰
بیش انگیختگی ۴، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۱

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر کل پرسشنامه بیانگر میزان درماندگی بالانر است و برعکس.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + 20 =

0