حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

متغیرها: حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

توضیحات: ۴۲ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:……….

………..

حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی  

در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در……………..

…………….

– جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص

……………..

– : قتل عمد

قتل شدیدترین و بی رحمانه ترین نوع تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس انسان می شود و به همین دلیل در قوانین کشور ما قتل نفس از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجرایی کیفری سنگینی نظیر حبس، قصاص و دیه پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی موارد قتل عمدی را احصاء نموده و در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مجازات آن را قصاص دانسته است : « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور فصول آتیه قصاص نمایند….».[۱]همچنین در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی، آمده : « هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و…».[۲]در کتب فقهی مختلف نیز درخصوص………….

……………

– ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان

ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده  وارد است این است که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، چون تراضی برای…………..

………….

– ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان

…………..

قرآن کریم : آیات مربط به قصاص :

…………….

روایات :

…………..

اجماع :

……………

– جرایم عمدی مادون نفس

……………..

……………

اجماع :

در مورد قصاص عضو و جرح، قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و جراحت به یک سوم دیه کامل نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند. اما زمانی که دیه به یک سوم و بالاتر رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده است قصاص می شود که زن نصف دیه قطع عضو مرد را به او بپردازد.

– شیخ مفید در مورد قصاص اعضاء و جوارح می گوید: ( زن می تواند در اعضاء و جوارح، دندانها، تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است یعنی تا یک سوم دیه، مرد را قصاص کند اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد، بین زن و مرد قصاص نیست و زن می تواند از مرد مطالبه دیه  و ارش کند ).[۳]در اینجا در صورتی که دیه از یک سوم تجاوز کند قصاص ساقط دانسته شده است.

– امام خمینی (ره) در این مورد بیان می کند که : زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که جراحات زن به یک سوم دیه مرد نرسیده است زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود و اگر به این حد رسید زن تفاوت دیه را باید به مرد جانی بپردازد ولی اگر زن جانی باشد و مرد مجنی علیه در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزی به زن پرداخت نماید ).[۴]

…………..

…………

– جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر

………..

– جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی

……………

الف: ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

……………

ب: ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

…………….

ج: خلأهای قانونی در تعیین دیه زنان

…………….

– عدم تعیین دیه در قطع پستان زن

………….

بنددوم:سقط جنین زنان باردار

……………

– حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی

مهم ترین خشونت های جنسی نسبت به زنان شامل زنا و تجاوز به عنف، هرزه گوئی و هرزه نگاری، قاچاق زنان، تعرض به زنان در اماکن عمومی که بیشترین لطمه را به حیثیت و تمامیت جنسی و روانی زنان وارد می سازد به همین دلیل آن را در ذیل مورد بررسی قرارمی دهیم:

 

مبحث اول : زنا

…………….

– تجاوز به عنف

…………….

۱)- ايجاد آسيبهاي جسمي

……………

۲)ـ ايجاد بيماريهاي رواني

…………….

۳)ـ آسيبهاي خانوادگي

………….

۴)ـ آسيبهاي اجتماعي

…………

– قذف

……………

– هرزه گوئی و هرزه نگاری

…………..

– تعریف و ابعادهرزه گوئی و هرزه نگاری

…………….

– مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری

…………….

– قاچاق زنان

……………

-تعریف و ابعاد قاچاق زنان

امروزه علی رغم ایجاد تحول در معادلات جهانی و مناسبات انسانی، بسیاری از صاحبنظران معتدند که قاچاق سازمان یافته زن در جهان، توسط گروه های مافیایی در حال تبدیل به تجارتی پر سود شده است که کم کم از لحاظ سودآوری در جایگاهی برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در هیچ قاموسی نمی توان عنوان «قاچاق» را برای انسان به کاربرد، اما در جایی که زن به کالایی سودآور برای پر کردن جیب سوداگران تبدیل شود، تفاوتی ندارد که جنس قاچاق شده هروئین، اسلحه و یا یک« زن » باشد. این تجارت با وجود اینکه برای برخی، سودهای کلان به همراه دارد، اما برای کالای مورد تجارت چیزی جز خشونت، تحقیر و استثمار به همراه نداشته است. کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست امروزه قاچاق زنان برای کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج های اجباری بصورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص صورت می گیرد.[۵]

پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال ۲۰۱۶ در ماده ۳ خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن.[۶]

……………….

– مقررات مربوط به قاچاق زنان

………………

– تعرض به زنان در اماکن عمومی

……………….

منابع ومآخذ:

۱-کتب:

  1. قرآن کریم.
  2. آبوت، پاملا، والاس، کلر، ترجمه نجم عراقی، منیژه، جامعه شناسی زنان، نشر نی، سال ۱۳۸۰٫
  3. آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات زنان و خانواده سوره مهر، چاپ اول، سال ۱۳۸۶٫

…………….

……………..

 

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱]. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران ۱۳۸۴، ص ۷۱٫

[۲]. همان منبع، ص ۷۲٫

[۳]. قربان نیا، ناصر وهمکاران، همان منبع، ص ۱۴۳٫

[۴]. خمینی، روح الله، همان منبع ، ص ۵۲۰٫

[۵].رمضانی، محبوبه، همان منبع، ص۱۹٫

[۶].امیرارجمند، دکتراردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران۱۳۸۱، ص۱۸۵٫

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

10 − شش =

0