پیشرفتهایی در کنترل ریسک سرمایه داری ریسک! تساوی؟

Advances in Portfolio Risk Control. Risk ! Parity ? (2013)

پیشرفتهایی در کنترل ریسک سرمایه داری ریسک! تساوی؟

توضیحات: ۳۲ صفحه انگلیسی، ۴۳ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

سود افزایش یافته در تکنیکهای “کنترل ریسک” در محتوی توزیع دارایی تجهیز می شود. ما تکنیکهای مرور شاغل را که اخیرا در تاریخ علمی پیشنهاد یا احیا شده را ارائه می کنیم.ما حداقل واریانس،”۱/N” یا وزن برابر،حداکثر گوناگونی،نوسانات وزن و نوسانات هدف-و خصوصا “تساوی ریسک” را مورد بحث قرار می دهیم،یک مفهوم این است که یک کلمه نامشخص حقیقی می شود.ما یک طبقه بندی از تکنیکهای کنترل ریسک را فراهم می کنیم.ما درباره مشخصات اصلی آنها و جمع ها و تفریق هایشان بحث و گفتگو می کنیم و آنها را در مقابل دیگر موارد و ضابطه نرخ حداکثری شارپ مقایسه می کنیم.ما مفهومشان را توسط میانگین های یک نمونه تجربی نشان می دهیم.همچنین برخی مقاله های مهم از وسعت و ادبیات رشد در این رشته را برجسته می کنیم.روی هم رفته،این تذکر به عنوان یک راهنمای کاربردی و انتقادی برای استراتژی های کنترل ریسک به کار می رود.این مورد ممکن است شما را در وضوح تکنیکهای کنترل ریسک،برای قدردانی از هم جنگل ها و هم درختان،و برای تشخیص این تکنیکها در شایستگی بالقوه شان در کاربردهای سرمایه گذاری عملی یاری برساند.

 

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۸۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده − 3 =

0