پرسشنامه یادگیری محوری (ناسوشن و همکاران ۲۰۰۷)

پرسشنامه یادگیری محوری (ناسوشن و همکاران ۲۰۱۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه ارائه شده در تحقیق ناسوشن و همکاران ۲۰۱۸  استفاده شده است؛ که ۱۵سوال مربوط به پرسشنامه یادگیری محوری است.

جدول ۳-۱: ترکیب سوالات پرسشنامه

ردیف متغيرهاي مورد بررسي تعداد سؤالات در پرسشنامه
۱ تعهد به یاد گیری ۵
۲ چشم انداز مشترک ۶
۳ روشن فکری ۴

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − دوازده =

0