پرسشنامه یادگیری درس علوم (مریم خلق‌اله( ۱۳۹۳ ) پرسش نامه پیشرفت تحصیلي

پرسشنامه یادگیری درس علوم (مریم خلق‌اله( ۱۳۹۳ ) پرسش نامه پیشرفت تحصیلي

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۱ سوأل در پیش آزمون و۳۳ سوأل در پس آزمون می باشد. هر سوال بر اساس يک مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای«کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. اين گزينه ها به ترتیب نمره ۱،۲،۳،۴ و۵ می گیرند.سوال هايی که به صورت منفی اند برعکس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه با همکاری معلم نمونه مورد مطالعه، به صورت يک آزمون (پرسشنامه) محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات هدف – محتوا، برای درس های۱۰ ، ۱۱ و۱۲درس علوم تجربی پايه‌ی دوم ابتدايی با توجه به سطوح مختلف حیطه شناختي بلوم طراحي و تدوين گرديد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × سه =

0