پرسشنامه کیفیت درک شده برند (واشبرن و پلنک (۲۰۰۲))

پرسشنامه کیفیت درک شده برند(واشبرن و پلنک (۲۰۱۶))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه این پژوهش بصورت استاندارد می­باشد، بدین صورت که؛ متغیر کیفیت درک شده برند از واشبرن و پلنک (۲۰۱۶)، اقتباس شده است. پرسشنامه بصورت حضوری در میان مصرف­کنندگان توزیع شدند. این پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است. بخش اوّل مربوط به سؤالات جمعیت­شناختی، بخش دوّم مربوط به انتخاب برند و بخش سوّم مربوط به سؤالات اصلی؛ متغیر­ها با طیف لیکرت ۵­تایی ( کاملاً موافقم- موافقم- تا حدودی- مخالفم- کاملاً مخالفم) طبقه­بندی شده است.

(جدول ۳-۱) صفات کیفی و ارزش­های عددی گزینه­­های پرسشنامه

طیف کیفی کاملاً موافقم موافقم تا حدودی مخالفم کاملاً مخالفم
ارزش عددی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

(جدول ۳-۲) ترکیب سؤالات براساس متغیرهای تحقیق

متغیر شماره سوال
کیفیت درک شده برند ۱-۲-۳-۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده + 9 =

0