پرسشنامه کنش ارتباطي ارمکي و امامي (۱۳۸۳)

پرسشنامه کنش ارتباطي ارمکي و امامي (۱۳۸۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ياکوبسن (۲۰۱۷) و هم‏چنين ياکوبسن و استوري (۲۰۱۷) و جديدا چانگ و ياکوبسن (۲۰۱۹) معتقدند که کنش ارتباطي در حوزه عمومي و شرايط آن را مي‏توان عملياتي کرد. بدين ترتيب آنها مقياسي را پيشنهاد مي‏کنند که براي سنجش شرايط آرماني گفتار و مدعاهاي معتبر قابليت دارد. ارمکي و امامي (۱۳۸۳) نيز براي سنجش اين سازه مقياسي چند بعدي را به کار گرفتند. اين پژوهش‌ها نشان مي‏دهند که سنجش شرايط و ايده‏آلهاي کنش ارتباطي مقدور و ممکن است.

در پژوهش حاضر از مقياس­هاي به کار رفته در پژوهش‌هاي ياکوبسن (۲۰۱۷) بهره گرفتيم که در پژوهش‌هاي ديگري نيز مورد استفاده قرار گرفتند. اين گويه ها براي ادعاهاي اعتبار سخن و شرايط گفتگو طراحي شده اند. بطوري­که براي ادعاهاي اعتبار ۴ گويه طراحي شده که به ملاک‏هاي حقيقت، اقتضا و تناسب، صدق، و فهم و دريافت و در مورد شرايط گفتگو شاخص­هاي فرصت برابر، آزادي بيان، و وضعيت و موقعيت برابر برخورد با گزاره‏ها و ايده‏ها در نظر گرفته شده است.  بدين ترتيب ۱۴ گويه براي سنجش کنش ارتباطي در حوزه عمومي لحاظ شد

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − هشت =

0