پرسشنامه وفاداری مشتریان( خاکپور و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه وفاداری مشتریان( خاکپور و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه دارای ۵ سوال بوده و توسط خاکپور و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 3 =

0