پرسشنامه وضعیت تغذیه(آدامی کوردرا)(۸۸)

پرسشنامه وضعیت تغذیه(آدامی کوردرا)(۸۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه  وضعیت تغذیه مردم ناحیه مدیترانه (آدامی کوردرا) است(۸۸)،که الگوها وعادات غذایی فرد را در بر می گیرد. الگوهای غذایی شامل وعده ها ومیان وعده هایی که فرد در طول شبانه روز می خورد. مقدار غذایی که در وعده های غذایی خورده می شود، خوردن یا صرفه نظر کردن از صبحانه و….است. عادت های غذایی شامل رفتارهایی که به ذائقه افراد مربوط می شود، مانند پر خوری یاکم خوری، مصرف سبزی، ماست، ماهی و لبنیات در وعده های غذایی، مقدار استفاده از نمک، مقدار مصرف میوه وغیره… این پرسشنامه برای ارزیابی اطلاعات مربوط به الگوها وعادت های غذایی آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفت. سؤالات ۱ تا ۷ مربوط به الگوهای غذایی وسؤالات ۸ تا ۱۶ مربوط به عادت های غذایی آزمودنی ها است.(۸۸). بر اساس همین تقسیم بندی وبا توجه به نحوه  پاسخ دهی به سؤالات پرسشنامه، ارزیابی مربوط به وضعیت تغذیه آزمودنی ها انجام می شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 + پنج =

0