پرسشنامه نوآوری”اتلای و اکیف “

پرسشنامه نوآوری”اتلای و اکیف ”

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه نوآوری: پرسشنامه شما چقدر نوآور هستید “اتلای و اکیف[۱]” که در سال ۱۹۸۲ ابداع و استاندارد شده است.این پرسشنامه در مقیاس لیکرت و شامل ۱۸ سوال و ۵ گزینه می‏باشد.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده + 4 =

0