پرسشنامه نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی (حکیمه آهسته۱۳۹۲ )

پرسشنامه نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای  تولید کشاورزی(حکیمه آهسته۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی ورفاه اجتماعی

برای سنجش مفاهیم مورد بررسی از پرسشنامه ساخت یافته ۳۸ سوال و۱۲سوال زمینه ای استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 − 1 =

0