پرسشنامه مهارت های کارآفرینانه (کردنائیج)(فریدونی طبقدهی( ۱۳۹۳ )

پرسشنامه مهارت های کارآفرینانه (کردنائیج)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته : مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

سوالات مربوط به کارآفرینی به کمک پرسشنامه استاندارد بومی کردنائیج می باشد.

متغیر ابعاد سؤالات
مهارت های کارآفرینانه ريسک پذيري ۳۲ تا ۳۵
کانون کنترل ۳۶ تا ۴۰
نياز به موفقيت ۴۱ تا ۴۵
سلاست فکري ۴۶ تا ۴۹
عملگرايي ۵۰ تا ۵۳
تحمل ابهام ۵۴ تا ۵۸
رويا پردازي ۵۹ تا ۶۲
چالش طلبي ۶۳ تا ۶۶

منبع: محاسبات محقق (فریدونی طبقدهی( ۱۳۹۳ )

….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + 12 =

0