پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم “ب”باهدف سنجش مهارتهای زندگی برای دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است.البته این پرسشنامه برای جامعه دانشجویی وجوانان وبزرگسالانی که حداقل دوره راهنمایی را به پایان رسانده باشند نیز قابل استفاده است.بدیهی است که دراین صورت ،ازجداول گروه هنجاری موجود برای مقایسه افراد نمی توان استفاده کرد وانجام مطالعات هنجاریابی برای گروه های مورد نظر ضرورت دارد.این پرسشنامه دارای صد سوال با ده زیر مقیاس ،مهارت تصمیم گیری،ارتباط موثر،مقابله با استرس،همدلی،حل مساله،روابط بین فردی،تفکرنقاد،خلاقیت،مدیریت هیجانات، وخود آگاهی است.

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + 8 =

0