پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلندLive Skill Inventory

نام پرسشنامه : پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلندLive Skill Inventory

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

ویژگی های روانسنجی

پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سؤال بوده و ۱۹ خرده­ مقیاس را تشکیل می­دهد که این خرده مقیاس­ها به شرح زیر می­باشند :

۱. خودآگاهی ۲٫ داشتن مهارت در زندگی ۳٫ مهارتهای مربوط به ارتباط­های انسانی۴٫ روابط بین فردی۵٫ تصمیم­گیری۶٫ بهداشت و سلامت روانی ۷٫ بهداشت و سلامت جسمانی۸٫ مهارت­های حل مسئله ۹٫ مهارت­های مشارکت و همکاری۱۰٫ تفکر خلاق ( خلاقیت )۱۱٫ تفکر انتقادی۱۲٫ نشان دادن مسئولیت­های فردی ۱۳٫ درک و ارتقای اصول آزادی ، عدالت و تساوی ۱۴٫ شرکت در فعالیت­هایی که منافع را بهبود می­بخشند ۱۵٫ نشان دادن رفتارهای اجتماعی۱۶٫ شهروند جهانی شدن۱۷٫ مهارت­های حرفه­ای۱۸٫ مهارت­های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنی۱۹٫ مهارت­های استفاده از فناوری اطلاعات

روش نمره گذاری پرسشنامه

این پرسشنامه دارای طیف لیکرت (۵ گزینه­ای) می باشد و توسط قیاسی، ساختارسازی شده است. بدین ترتیب که گزینه­ی عدم مهارت نمره­ی صفر، ضعیف نمره ۱، نسبتاَ ضعیف نمره­ی ۲، نسبتاَ قوی نمره­ی ۳ و قوی نمره­ی ۴ را به خود اختصاص می­دهد. از این رو می توان اذعان داشت که بالاترین نمره­ی آزمودنی در این پرسشنامه، ۵۶۷ و پایین­ترین نمره، صفر می باشد. هر قدر نمره فرد به سوی بالاترین میزان گرایش یابد، مهارت­ های زندگی اکتسابی وی، بیشتر می­باشد.

اعتبار و روایی پرسشنامه

به منظور بررسی روایی پرسشنامه پس از تدوین سوالات ۱۰ نفر از صاحب نظران حیطه برنامه ریزی درسی به منظور سنجش و روایی بیرونی (صوری و ظاهری) و روایی درونی(سازه و محتوایی) آن استفاده شده و روایی ظاهری و محتوایی آن مورد مورد تایید قرار گرفته است.

در تحقیق عباسی (۱۳۸۵) به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه، پس از اجرای مقدماتی بر روی ۳۰ نفر از نمونه های تحقیق، با استفاده از روش های آلفای کرونباخ، ضریب ۹۷/۰ به عنوان ضریب اعتبار، محاسبه گردید. (عباسی، ۱۳۸۵).

در تحقیق دیگری که توسط یارمحمدی واصل و همکاران (۱۳۸۷) انجام پذیرفت، این پرسشنامه بر روی ۶۰۰ دانشجو اجرا گردید و با تاکید بر روش آلفای کرونباخ، ضریب ۹۵/۰ به عنوان مهر تاییدی بر مطلوب بودن شاخص های روانسنجی این ابزار زده شد.

منبع

يارمحمدي واصل، مسيب، نارنجي ها، هومان و رفيعي، حسن. (۱۳۸۷). ساخت و اعتباريابي آزمون مهارت هاي زندگي در افراد وابسته به مواد. فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره ۳۹٫

عباسي، حسن. (۱۳۸۵). هنجاريابي آزمون مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي منطقه يك آموزش و پرورش تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبائي.

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 − 4 =

0