پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)

پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش زمینه یابی ارزش های شوارتز بود. شوارتز بر اساس پیمایش ارزشی راکیچ زمینه یابی بررسی ارزشهای خود را (svs) ساخت. پرسشنامه شوارتز مشتمل بر ۵۷ ارزش است که شامل ۳۰ ارزش غایی و ۲۷ ارزش ابزاری هستند (دلخموش، ۱۳۸۶).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 − یک =

0