پرسشنامه مقياس ديداری درد ( VAS )

پرسشنامه مقياس ديداری درد ( VAS )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

مقیاس دیداری اندازه گیری شدت درد یک خط کش ۱۰ سانتی متری می باشد که در انتهای سمت چپ آن واژه بدون درد و در انتهای سمت راست آن واژه شدید ترین حالت درد نوشته شده است.فرد با توجه به ميزان درد خود در ۴۸ ساعت گذشته روی پيوستار علامت مي گذارد. توجه داشته باشيد که تنها يک نقطه را علامت گذاری کنند.

ميزان درد توسط پژوهشگر با استفاده از مقياس اندازه گيری ديداری – خطی درد (VAS  ) که برای سنجش درد استاندارد شده است، اندازه گيری شد. مقياس اندازه گيری خطی –  ديداری درد از صفر تا ده بدين صورت تقسيم بندی می شود :

۰ – ۱ :  بدون درد

۲- ۳ : درد کم

۴- ۵ : درد زياد،

۶- ۷ : درد بسيار بد

۸ – ۹ : حداکثر درد

۱۰ درد غير قابل تحمل

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده − شش =

0