پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی( پولادی (۱۳۷۴))

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی( پولادی (۱۳۷۴))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

با توجه به بررسی پیشینه ابزارهای سنجش استرس‌های دانشجویان به ویژه در حوزه علوم پزشکی که توسط پولادی (۱۳۷۴) جهت بخش عوامل فشارزا در بین دانشجویان دانشگاه تهیه شده بود، شریفی (۱۳۸۰) با اضافه نمودن عوامل فشارزای روانی – اجتماعی خاص دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ابزار مورد نیاز را تهیه نموده است . اين پرسشنامه دارای ۸۱ سؤال  است که در پنج خرده مقياس عوامل فشارزاي مربوط به شرايط تحصيلي (۳۲ سؤال ) ، محيط آموزشي (۱۳ سؤال ) ، مشكلات فارغ التحصيلي (۷ سؤال ) ، اوضاع و احوال خوابگاه ( ۱۰ سؤال ) و شخصی ـ اجتماعی (۱۹ سؤال )  تقسیم شده است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × 3 =

0