پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه(حمیدرضا کجوری ۱۳۸۹ )مدل آکر

پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه(حمیدرضا کجوری ۱۳۸۹ )مدل آکر

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

سؤالات پرسش­نامه از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول پرسش­نامه شامل ۵ سؤال است که شامل ویژگی­های جمعیت شناختی است و بخش دوم مدل اصلی تحقیق که دارای ۲۶ سوال است که در این تحقیق جهت ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویزه برند شرکت های بیمه از آن استفاده شده است

ارتباط بین سؤالات پرسشنامه و ابعاد مدل تحقیق  به شرح جدول شماره زیر است.

جدول شماره ۲٫۳: ارتباط بین عوامل و سؤالات پرسش­نامه

ابعاد سؤالات
متغیر وفاداری به برند ۱تا ۷
متغیر کیفیت متصور شده ۸تا ۱۵
متغیر تداعی برند ۱۷ تا ۲۲
متغیر آگاهی برند ۲۳تا ۲۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − 1 =

0