پرسشنامه عملکرد (هسو(۲۰۰۸)) (مدل خاندوالا (۱۹۹۷))

پرسشنامه عملکرد (هسو(۲۰۱۸)) (مدل خاندوالا (۱۹۹۷))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این مقیاس ۶ گویه دارد که توسط هسو(۲۰۱۸) برگرفته از مدل خاندوالا[۱](۱۹۹۷) تهیه و اعتبار یابی شده است  که دارای مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − شانزده =

0