پرسشنامه علاقه به کارآفرینی (پرسشنامه خود اشتغالی (VSE))

پرسشنامه علاقه به کارآفرینی (پرسشنامه خود اشتغالی (VSE))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

علاقه به کارآفرینی توسط مقیاس خوداشتغالی (VSE)که شامل توانایی تشخیص ایده ، اعتماد به نفس برای ترک شغل در یک سازمان بزرگ و شروع کسب و کار جدید ، توانایی خوداشتغالی ، توانایی اداره کسب و کار و وقت آزاد برای بررسی و برنامه ریزی کسب و کار خود می باشد ، سنجیده می شوند . 

متغیرها ابعاد سوالات
علاقه به کارآفرینی توانایی تشخیص ایده ها ۲۳-۳۶
اعتماد به نفس برای ترک شغل ۳۷-۴۷
قصد خوداشتغالی ۴۸-۵۵
توانایی اداره کسب و کار ۵۶-۶۱
اختصاص وقت آزاد برای بررسی و برنامه ریزی کسب و کار ۶۲-۷۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × یک =

0