پرسشنامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی (زیبا آزاددوست ۱۳۹۳ )

پرسشنامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی (زیبا آزاددوست ۱۳۹۳ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته مهندسي فناوری اطلاعات گرايش تجارت الکترونیک

داده های لازم در پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه بسته بر اساس پاسخ های پنج گزینه­ای طیف لیکرت صورت گرفت.

پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده است:

الف) سوالات عمومی

در سوالات­عمومی به عنوان سوالات جامعه شناختی و دموگرافی، ­آخرین مدرک تحصیلی،­ رشته تحصیلی و سمت پاسخ­دهندگان،­ مورد بررسی قرارگرفته است.

ب) سوالات تخصصی : که شامل۳۰ سوال می باشد که در ارتباط با شاخصهای مدل ارائه شده است.

ابعاد اصلی مولفه ها تعداد گویه
 آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات ۵
شبکه ارائه خدمت ۴
زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات ۶
فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی ۴
 آمادی الکترونیکی جامعه هدف دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی ۴
پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف ۴
رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی ۳

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 − یک =

0