پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند(۱۹۶۷)

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری  بامریند(۱۹۶۷)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت سنجش شیوه های فرزند پروری، پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند(۱۹۶۷) استفاده شد. که این پرسش نامه را بامریند(۱۹۶۷) پس از بررسی های طولانی ساخته است. این پرسش نامه شامل ۳۰ جمله است،که سبک های فرزند پروری سهل گیرانه،مقتدرانه و مستبدانه را می سنجد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 + سیزده =

0