پرسشنامه شناسايي و رتبه بندي عوامل کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي و راهکارهاي پيشگيري از آن (ناهيد شاهسوار۱۳۹۳ )

پرسشنامه شناسايي و رتبه بندي عوامل کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي و راهکارهاي پيشگيري از آن (ناهيد شاهسوار۱۳۹۳ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه اين پژوهش محقق ساخته)ناهيد شاهسوار(۱۳۹۳ داراي ۲۰ گويه مي باشد که نظر پاسخگويان را در خصوص گويه ها در طيف (۱) کم اهميت تا (۵) خيلي مهم خواستار است و  زير نظر استاد راهنما طراحي شد.

شاخص ها سوالات
محرک/ انگيزه ۱ تا ۶
فرصت ۷ تا ۱۴
توجيه عقلي ۱۵ تا ۲۰

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 + 17 =

0