پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان ۱۹۴۷

نام پرسشنامه : پرسشنامه شخصیتی آیسنگ فرم کودکان و نوجوانان ۱۹۴۷

 

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

روایی و پایایی و نمره گذاری

برای هریک از مواد پرسشنامة دو گزینة ( بلی) و (خیر) وجود دارد. در بعضی ماده‌ها گزینة (بلی) نمره یک و (خیر) نمره صفر دارد، در باقی ماده‌ها، نمرة گزینه‌ها بر عکس است. هریک از مؤلفه‌های برون‌گرایی، روان‌رنجور‌خویی، روان‌پریشی‌گرایی و دروغ‌‌پردازی به ترتیب ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۱ عبارت دارند. برای هر ماده با علامت + (بلی) (۱) نمره و (خیر) (۰) نمره و برای هر ماده با علامت (بلی) (۰نمره) و (خیر) (۱) نمره دارد.

افرادی که در مؤلفة برون‌گرایی، نمرة بالایی می‌آورند؛ به‌عنوان برون‌گرایان و افرادی که نمرة کمی می‌آورند؛ درون‌گرایان می‌باشند. افرادی که در مؤلفة روان‌رنجور‌خویی نمرة زیادی می‌آورند؛ نوروتیک و افرادی که نمرة کمی می‌آورند؛ در ثبات هیجانی هستند.

بنا به کلید پرسشنامة آیزنک، افرادی که نمرة مؤلفة برون‌گرایی در حد واسط کمترین نمرة برون‌گرایی و بیشترین نمرة درون‌گرایی و نمرة روان رنجورخویی حد واسط کمترین نمرة نوروتیک و بالاترین نمرة ثبات هیجانی هستند از نظر شخصیتی در ردیف نرمال قرار می‌گیرند.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + 12 =

0