پرسشنامه شبکه روابط اجتماعي بيماران ام اس (رضايي دادگر ۱۳۹۰)

پرسشنامه شبکه روابط اجتماعي بيماران ام اس (رضايي دادگر ۱۳۹۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۵ سوال است براي سنجش شبکه روابط اجتماعي بيماران ام­اس از پايان­نامه رضايي دادگر اقتباس شده است. (رضايي دادگر ۱۳۹۰).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − 3 =

0