پرسشنامه سنجش باورهای هوشی(دو پی رات و مارین ۲۰۰۵ رستگار، ۱۳۸۵)

پرسشنامه سنجش باورهای هوشی(دو پی رات و مارین ۲۰۱۷ رستگار، ۱۳۸۵)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

گرايش: مدیریت ورزشی

برای سنجش باورهای هوشی از پرسشنامه استاندارد دو پی رات و مارین (۲۰۱۷ رستگار، ۱۳۸۵) استفاده شده است. این پرسشنامه برای نخستین بار در کشور در پژوهش رستگار مورد استفاده قرار گرفته است. مقیاس باورهای هوشی دانش‌آموزان به برداشت آنها در مورد توانایی هوشی خود اشاره دارد. در پرسشنامه مذکور دانش‌آموزان با رتبه‌گذاری سئوالات در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت نظر خود را در ارتباط با هر کدام از گویه‌ها مشخص می‌کنند. این پرسشنامه شامل دو خرده مقیاس باور هوشی ذاتی و باور هوشی افزایشی می‌باشد.

باور هوشی ذاتی به این امر اشاره دارد که هوش کیفیتی ثابت و انعطاف‌ناپذیر است. به عنوان نمونه عبارت (می‌توانیم مطالب جدید را بیاموزیم، اما نمی‌توانیم ظرفیت هوشی خود را تغییر دهیم.)

باور هوشی افزایشی حاکی از آن است که هوش کیفیتی قابل افزایش و انعطاف‌پذیر است تعداد سئوالات باورهای هوشی در کل ۹ سوال می‌باشد. به عنوان مثال عبارت (وقتی به ظرفیت هوشی خود در سالهای قبل فکر می‌کنم درمی‌یابم که اکنون باهوش‌ترم) نمونه ایی از سئوالات این مقیاس است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − 9 =

0