پرسشنامه سرمایه فکری ماریلینا و ماتیو (۲۰۱۱)

پرسشنامه سرمایه فکری ماریلینا و ماتیو (۲۰۱۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه سرمایه فکری دارای ۲۲ سوال بوده وپرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد.  بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی كه دارای چهار سوال که شامل سن، سطح تحصيلات، جنسيت و وضعيت تأهل پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل سوال مرتبط با تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت کارکنان و حفظ منابع انسانی می باشد. طراحی پرسشنامه در بخش دوم و سوم به صورت بسته طراحی گردید. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو (۲۰۱۹) [۱] می باشد.

ردیف   مؤلفه های مورد بررسی
۱ سرمایه فکری سرمایه انسانی
۲ سرمایه ساختاری
۳ سرمایه ارتباطی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × سه =

0