پرسشنامه سبک زندگی lsq )LSQ)

پرسشنامه سبک زندگی lsq)LSQ)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه در سال ۱۳۹۱ توسط گروهی از محققین شامل محسن لعلی ، احمد عابدی و محمد باقر کج بافت در دانشگاه اصفهان ساخته شد. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه سبک زندگی ومقیاس بهزیستی روانشناختی ریف .در زمینه ارزیابی سبک زندگی افراد آزمونهای مختلفی طراحی شده است که بین آنها مي‌ توان به پرسشنامه سبک زندگی وشخصیت که بیشتر به جنبه‌هاي آدلری سبک زندگی مي‌ پردازد ،پرسشنامه سبک زندگی فرهنگی ،پرسشنامه سبک زندگی کودکان ،وپرسشنامه سبک زندگی وسلامتی اشاره کرد .(سازمان جهانی بهداشت ۲۰۱۸،کوکر هام [۱]۲۰۱۸،هاریسون[۲] وهمکاران ۲۰۱۹)در هریک از پرسشنامه‌هاي که پژوهش‌هاي فوق به کار رفت به یک یا چند جنبه از مولفه‌های سبک زندگی همچون تندرستی ،تغذیه وورزش ،تفریح ،اجتناب از داروها وسلامت روان پرداخته است .این پرسشنامه شامل ۱۰عامل که به ترتیب درصد واریانس وارزش ویژه عباتند از: سلامت جسمانی ،ورزش وتندرستی ،کنترل وزن وتغذیه ،پیشگیری از بیماریها ،سلامت روانشناختی ،سلامت معنوی ،سلامت اجتماعی ،اجتناب از داروها مواد مخدر والکل ،پیشگیری از حوادث ، وسلامت محیطی که شامل ۶۶سوال در طیف لیکرت که به صورت همیشه (۳) معمولا (۲) گاهی اوقات (۱) وهرگز (۰)نمره گذاری میشود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × یک =

0