پرسشنامه رهبری خدمتگزار(حسینی۱۳۹۰ )

پرسشنامه رهبری خدمتگزار(حسینی۱۳۹۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه شامل ۲۸ سوال می باشد که  پرسشنامه بومی شده مطابق با شرایط کشور می باشد و سوالات از سادگی و وضوح کامل برخوردار هستند. قابل ذکر است که جهت پاسخ به تمامی سوالات پرسشنامه، از طیف پنجگانه لیکرت استفاده شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه − دو =

0