پرسشنامه رفتارهای زیست محیطی (لقمان امامقلی ۱۳۹۰ )

پرسشنامه رفتارهای زیست محیطی (لقمان امامقلی ۱۳۹۰ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای شاخص سازی مفهوم رفتارهای زیست محیطی از کتاب “مردم و محیط زیست” تالیف صالحی (۲۰۱۹) الگو گرفته شده است. برای سنجش رفتارهای زیست محیطی از پاسخگو خواسته شده که رفتار خود را در مورد ۲۸ گویه ابراز نمایند. این گویه‌ها با مقیاس ۵ گزینه‌ای سنجیده شده‌اند.

(جدول شماره ۴-۴): فرآیند شاخص­سازی رفتارهای زیست محیطی

مفهوم مولفه
رفتارهای زیست محیطی مصرف گاز
مصرف برق
مصرف آب
استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی
حفاظت از منابع طبیعی
استفاده از وسایل بازیافتی

(دوباره قابل استفاده)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − سه =

0