پرسشنامه رضایت مشتری برگرفته از مقاله موکش کومار

پرسشنامه رضایت مشتری  برگرفته از مقاله موکش کومار

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد، برگرفته از مقاله موکش کومار در سال ۲۰۱۸، می­باشد. در پرسشنامه بکارگرفته شده برای اندازه­گیری متغیرهای مورد بررسی به ترتیب متغیر ظاهر سؤالات (۵-۶-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۷-۲۷)؛ قابلیت اطمینان سؤالات (۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۵)؛ خاطرجمع بودن سؤالات (۱-۲-۴-۲۴-۲۶)؛ همدلی سؤالت (۷-۱۳-۲۳) که از طیف لیکرت استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − سه =

0