پرسشنامه رضایت شغلی (JDI )اسمیت و هیولین(۱۹۶۹)

پرسشنامه رضایت شغلی ((JDI اسمیت و هیولین(۱۹۶۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه رضایت شغلی ((JDI شش مقوله شامل: ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق وشرایط محیط کار، را مورد ارزیابی قرار می­دهد. این پرسشنامه که نخستین بار توسط اسمیت و هیولین(۱۹۶۹) ساخته شده است، یکی از رایج­ترین و دقیق­ترین ابزارهای رضایت شغلی است که عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع رضایت را ارزیابی می­کند. پرسشنامه مذکور در ایران توسط شکرکن ترجمه و توسط تعدادی از دانشجویان ارشد علوم انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. نمره­گذاری آن نیز به این صورت است که به پاسخ­های داده شده به هر عبارت در طیف لیکرت نمره ای بین ۱ تا ۵ داده می­شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه − دو =

0