پرسشنامه رضايت شغلي مينسوتا(Minnesota) (MSQ)

پرسشنامه رضايت شغلي مينسوتا(Minnesota) (MSQ)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه رضايت مينسوتا(Minnesota) (MSQ)،که به وسیله Weiss (1967) ايجاد شد ، براي ارزيابي رضايت شغلي كاركنان مورد استفاده قرا گرفت. اين ابزار درشكل هاي كوتاه ۱۷آيتمي و طولانی ۱۰۰ آيتمي  وجود دارد. به دليل نگراني در مورد حجم پرسشنامه محققان به اين نتيجه رسيدند كه شكل كوتاه آن براي اين مطالعه مناسب تر است . هر دو نوع پرسشنامه دو بعد از رضايت شغلي را در بر مي گيرند :

۱) رضايت شغلي دروني

۲)رضايت شغلي بيروني

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 4 =

0