پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه ( یی یسن چن)

پرسشنامه خود پنداره‌ی  مربوط به مدرسه ( یی یسن چن)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه را یی یسن چن[۱] در سال ۲۰۱۷ ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل ۱۵ عبارت بوده

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × یک =

0