پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )

نام پرسشنامه : پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ )

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه خلاقیت عابدی ( ۱۳۷۲ ) : این پرسشنامه شامل ۶۰ ماده است . هر ماده دارای سه گزینه الف ، ب و ج است که به ترتیب ، نمره‌ی ۱ ، ۲ و ۳ به آن ها تعلق می گیرد . این پرسشنامه بر اساس آزمون خلاقیت تورنس و برای ارزیابی ۴ مولفه سیالی ، ابتکار ، انعطاف‌پذیری و بسط تدوین شده است . عابدی در گزارش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های خلاقیت ، به ترتیب سیالی ۷۵/۰ ، ابتکار ۶۷/۰ ، انعطاف‌پذیری ۶۱/۰ ، و بسط ۶۱/۰ گزارش کرده است . روایی آزمون با آزمون خلاقیت تورنس و دیگر آزمون ها با حدود اطمینان ۹۹/۰ معنادار گزارش شده است .

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × 5 =

0