پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت” اسلانبای

پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت” اسلانبای

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

برای تعیین تمایل استفاده از اینترنت از پرسشنامه اسلانبای(۲۰۱۸)استفاده گردید. تمایل استفاده از اینترنت شامل مولفه های:  سرگرمی و بازی اطلاعات از جوامع مجازی جبران خدمات مالی ارتباطات مجازی و بهبود شخصی است.  این پرسشنامه براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی شده است، که ارزيابي­هاي کيفي آزمودني­ها را به عوامل کمي تبديل مي­کند.

شماره سؤالات مؤلفه ها متغیرها
۸۸-۸۱ اهداف و نیات  

تمایل استفاده از اینترنت

۹۵-۸۹ بهبود شخصی
۱۰۰-۹۶ ارتباطات مجازی
۱۰۳-۱۰۱ جبران خدمات مالی
۱۰۵-۱۰۴ جوامع مجازی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 2 =

0