پرسشنامه تعیین مؤلفه‌های گردشگری حلال(نازنین مولایی مقدم ۱۳۹۳) پرسشنامه خبرگان

پرسشنامه تعیین مؤلفه‌های گردشگری حلال( نازنین مولایی مقدم (۱۳۹۳) پرسشنامه خبرگان

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته مدیریت گردشگری گرایش برنامه‌ریزی

این پرسشنامه از چهار قسمت اصلی حمل و نقل، هتل و سایر اقامتگاه‌ها، غذا و نوشیدنی، و جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری تشکیل گردیده است. قسمت اول که شامل سؤالات ۱ تا ۸ می‌شود، مربوط به مؤلفه‌های گردشگری حلال در بخش حمل و نقل می‌شود. قسمت دوم شامل سؤالات ۹ تا ۱۶ مربوط به مؤلفه‌های گردشگری حلال در هتل‌‌ها و سایر اقامتگاه‌ها می‌شود. قسمت سوم شامل سؤالات ۱۷ تا ۲۰ مرتبط با مؤلفه‌های گردشگری حلال در صنعت غذا و نوشیدنی است و قسمت چهارم شامل سؤالات ۲۰ تا ۲۸ به مؤلفه‌های گردشگری حلال در جاذبه‌ها و رویدادها اختصاص دارد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × 3 =

0