پرسشنامه تصویر سازمانی( خاکپور و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه تصویر سازمانی( خاکپور و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه تصویر سازمانی و عوامل و مولفه های موثر بر آن شامل ۲۸ سوال است.

جدول شماره ۳-۲ :  متغير ها و ‌ سئوالات پرسشنامه

شماره سئوالات پرسشنامه متغيرها
۲ , ۱ هويت سازماني
۳,۴,۵,۶,۷,۸ اعتبار سازمانی
۹,۱۰,۱۱ محیط فیزیکی
۱۲,۱۳,۱۴,۱۵,۱۶ ويژگي هاي پرسنل در ارتباط با مشتري
۱۷,۱۸,۱۹,۲۰ ارتباطات
۲۱,۲۲,۲۳,۲۴,۲۵,۲۶ سطح خدمات
۲۷,۲۸ ويژگي هاي تكنولوژيك

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × 4 =

0