پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی (اولویت بندی روش های تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای )

پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی(  اولویت بندی روش های تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

در پرسشنامه مربوط به روش تحليل سلسله مراتبي از آن جايي که در اين روش مقايسات به صورت زوجي صورت مي گيرد. پرسشنامه نيز به همين الگو طراحي شده در طراحي پرسشنامه تلاش گرديده تا بحث زياد بودن تعداد سوالات با استفاده از جدول بندي رفع گردد. در اين مورد هر معيار به صورت جدول مقايسه اي در ميان خبرگان ارائه گرديد.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × 1 =

0