پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک(ECR-R) سبک‏های دلبستگی بزرگسالان

پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک(ECR-R)[1] سبک‏های دلبستگی بزرگسالان

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه تجربیات که جدیدترین مقیاس برای اندازه گیری سبک‏های دلبستگی بزرگسالان است در سال ۲۰۱۶ توسط فرالی[۱]، والر[۲] و برنان[۳] و بر اساس مقیاس سبک‏های دلبستگی (برنان، کلارک[۴] و شاور[۵]، ۱۹۹۸) ساخته شده و برای نخستین بار در پژوهش فعلی در جامعه آماری مورد پژوهش به کار گرفته شده است. این پرسشنامه که یک ابزار خودگزارشی است دارای دو زیرمقیاس اضطراب مربوط به دلبستگی و اجتناب مربوط به دلبستگی است و میزان اضطراب و اجتناب افراد در روابط نزدیکشان را مورد ارزیابی قرار می‏دهد. به طور کلی افرادی که در زیر مقیاس اضطراب این آزمون نمره بالایی کسب می‏کنند از ترک شدن و طرد شدن می‏ترسند و افرادی که در زیر مقیاس اجتناب نمره بالایی می‏آورند، صمیمیت برایشان ناراحت کننده است و تمایل دارند که مستقل باشند. نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک دارای ۳۶ عبارت است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (از کاملا مخالفم=۱ تا کاملا موافقم=۷) میزان مخالفت یا موافقت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص کند.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − 10 =

0